Skip to main content

Roztoky a pouzdra

Roztoky a pouzdra

Víte, že nelze libovolně kombinovat různé prostředky k péči o čočky s různými čočkami? Roztoky k péči o čočky se navzájem liší, podobně jako samotné kontaktní čočky.
Nejpohodlnějším způsobem péče o kontaktní čočky jsou víceúčelové roztoky, které slouží současně k čištění, dezinfekci, oplachování a ukládání čoček. Většina víceúčelových roztoků pro měkké kontaktní čočky může být použita k péči o většinu měkkých čoček, ale mohou se vyskytovat výjimky, kdy některé složky určitého roztoku mohou nepříznivě působit na vlastnosti některých materiálů kontaktních čoček. Vždy se poraďte se svým kontaktologem a používejte roztok, který Vám doporučí. Vždy musíte dodržovat i pokyny, které jsou přiloženy k vlastnímu roztoku.

Několik tipů:

 • Nedotýkejte se špičky otevřené láhve roztoku, mohlo by dojít k jeho kontaminaci.
 • Uzavřete láhev ihned po použití.
 • Vždy se poraďte s kontaktologem než přejdete k používání jiné značky roztoku.
 • Nezapomeňte si ověřit datum exspirace (použitelnosti): Nikdy nepoužívejte roztok s prošlou dobou exspirace.

Čištění čoček

 • Víte, že vyčištění a opláchnutí čoček může odstranit z jejich povrchu až 90 % bakterií?
 • Vyčistit a dezinfikovat čočky je nejlepší ihned po jejich sejmutí.
 • Při tradičním postupu čištění je čočka položena na čistou dlaň a je na ní kápnuto několik kapek čistícího roztoku. Malíčkem je pak jemně mnuta přední a zadní plocha čočky.
 • Čočku po vyčištění pečlivě opláchněte a umístěte do pouzdra. Pouzdro naplňte roztokem, uzavřete a čočka ponořená v roztoku se může ponechat v pouzdře až do doporučené výměny roztoku podle pokynů, které jsou k němu přiloženy.

Péče o pouzdra

 • Péče o pouzdra na kontaktní čočky je jedním z nejčastěji přehlížených aspektů péče o kontaktní čočky.
 • Po nasazení kontaktních čoček musí být roztok z pouzdra vylit, pouzdro musí být vypláchnuto čerstvým roztokem a prázdné musí vyschnout na vzduchu. Vyschnutí pouzdra je důležité, protože v suchém prostředí se nemohou rozmnožovat mikroorganismy.
 • Pouzdro musí být pravidelně vyměňováno, nejlépe jednou měsíčně.
 • Váš kontaktolog Vám podá další informace k postupu péče o čočky. Pečlivé dodržování jeho pokynů Vám umožní nepřetržité pohodlné a bezpečné používání čoček.